• Ελληνικά
  • English

Η Εταιρία

ΓΕΝΙΚΑ

Η ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ αποτελεί την μεγαλύτερη και σημαντικότερη βιομηχανία παραγωγής και διάθεσης (εμπορίας) Κοχλιών, Περικοχλιών, Συνδετικού υλικού και είναι η μοναδική στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας 6.6, 8.8 και 10.9 καθώς και ειδικών κατασκευών σύνδεσης στην Ελλάδα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρία ιδρύθηκε το έτος 1972 με σκοπό την παραγωγή και διάθεση συνδετικού υλικού καθώς και ειδικών κατασκευών για βιομηχανικές εφαρμογές. Το 1992 η εταιρία άλλαξε ιδιοκτησιακό καθεστώς και με νέα Διοίκηση προχώρησε στην σύγχρονη οργάνωσή της με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της.