• Ελληνικά
  • English

Ο Στόχος μας

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η εταιρεία ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ στην προσπάθειά της για αποτελεσματική ευέλικτη, αξιόπιστη και ποιοτικά αναβαθμισμένη λειτουργία έχει εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της, το απαιτούμενο προσωπικό για την διεκπεραίωση της κάθε μορφής εργασιών. Έτσι επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες συνεργάζονται αρμονικά αποτελεσματικά και ευέλικτα σχεδιάζοντας και μελετώντας κάθε ενέργεια, ώστε γρήγορα, σωστά και κατά το δυνατόν ανταγωνιστικά να παράγει τα προϊόντα της. Παράλληλα η επιχείρηση χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες-συμβούλους σε θέματα οικονομικά-φορολογικά, νέες τεχνολογίες-πληροφορική, ποιοτική διασφάλιση και ο οπουδήποτε αλλού χρειασθεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία από ειδικούς. Μεγάλη έμφαση δίνει η επιχείρηση στους ανθρώπους της φροντίζοντας την συνεχή κατάρτιση αλλά και την εξειδίκευση των στελεχών της.


ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο εκσυγχρονισμός αποτελεί συνεχή και πρωταρχική μέριμνα και φροντίδα της Διοίκησης της εταιρείας. Σκοπός και στόχος της είναι η συνεχής επένδυση σε ανθρώπινους πόρους και μηχανολογικό εξοπλισμό. Οι επενδύσεις γίνονται με σκοπό την ανανέωση, την θεμελίωση της ασφάλειας και την αύξηση της παραγωγής πάντα σε συνάρτηση με την ζήτηση της αγοράς.