• Ελληνικά
  • English

Το Δυναμικό μας

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης ανέρχεται σε 30 άτομα. Στη δύναμη αυτή περιλαμβάνεται το ακόλουθο προσωπικό: Διοικητικό 4, Τεχνικό 2, Παραγωγικό 22 και 2 πωλητές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο συνολικός χώρος είναι ιδιόκτητος και έχει έκταση 50,000 τ.μ. Ο στεγασμένος χώρος καλύπτει επιφάνεια 8,000 τ.μ. περίπου. Απ’ αυτή την επιφάνεια, 7.000 τ.μ. είναι το βιομηχανοστάσιο και 1.000 τ.μ. είναι η αποθήκη των ετοίμων προϊόντων. Ο εξοπλισμός της επιχείρησης είναι σύνθετος και αποτελεσματικός. Περιλαμβάνει 12 πολυβάθμιες πρέσες συνολικής ισχύος 1300 HP, φούρνο θερμικής κατεργασίας (βαφή – επαναφορά), συγκρότημα θερμού γαλβανιστηρίου καθώς επίσης και ενός πλήρως αυτοματοποιημένο Ηλεκτρολυτικό γαλβανιστήριο. Για την υποστήριξη της παραγωγής υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο επανδρωμένο με έμπειρους τεχνίτες.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

Η παραγωγική ικανότητα της εταιρείας ανέρχεται σε 5000 τόνους συνδετικού υλικού ετησίως. Η ικανότητα αυτή αντιστοιχεί σε όλη την γκάμα των προϊόντων της εταιρείας.

 

 

ΠΕΛΑΤΕΣ

Πελάτες της ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ είναι κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως: Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Μεταφορές, Δημόσια έργα κ.λ.π. Η εταιρία διανέμει επίσης μια μικρότερη γκάμα προϊόντων της μέσα από Δίκτυο Βιομηχανικών Προμηθευτών και Χονδρεμπόρων.