• Ελληνικά
  • English

Παραγωγική Διαδικασία

Όλος ο παραγωγικός κύκλος παρακολουθείται σχολαστικά ώστε να εφαρμόζονται τα υψηλά πρότυπα που έχει θεσπίσει η εταιρεία για την ποιότητα των προϊόντων της. Κάθε ενέργεια και εργασία του παραγωγικού κύκλου είναι προσχεδιασμένη και ελεγμένη και καταγράφονται όλα τα στοιχεία και οι συνθήκες κατεργασίας και παραγωγής των προϊόντων από την πρώτη ύλη μέχρι την συσκευασία και την παράδοση στον πελάτη.

Τα στάδια παραγωγής που ακολουθούνται είναι:

 

- Καθαρισμός σύρματος και χημική προετοιμασία της επιφάνειάς του για κατεργασία

 

 

 

- Λέπτυνση για ομοιογενή διάμετρο
- Διαμόρφωση σε πολυβάθμιες πρέσες

 

 

 


- Θερμική κατεργασία για την απόκτηση των απαιτούμενων μηχανικών χαρακτηριστικών

 

 

- Aντιδιαβρωτική προστασία θερμό ή ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα

 

 

 

 

- Συσκευασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή απαιτήσεις
- Αποθήκευση για άμεση εξυπηρέτηση
- Διάθεση

 

 

 

 

 

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 Ενας από τους βασικούς στόχους της επιχείρησης είναι να υιοθετεί άμεσα τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες προκειμένου να αυξάνει την απόδοσή της και να βελτιώνει συνεχώς όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος της. Εφαρμόζοντας την πολιτική «open door» (εύκολη πρόσβαση) εξετάζονται και συζητούνται κάθε μορφής σοβαρές προτάσεις, ιδέες, εφαρμογές, μεθοδολογίες και νεωτερισμοί που εκτιμάται ότι βελτιώνουν την απόδοση, την ποιότητα το εργασιακό περιβάλλον και περιορίζουν τα κόστη της επιχείρησης. Ηδη τον Ιούνιο του 1998 εγκατέστησε ένα ηλεκτρολυτικό γαλβανιστήριο με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της.